Redovisningsbyrån Med Lång erfarenhet

Tjänsterna utförs med mångsidiga
och moderna it-system

bokföring, accounting

Bokföring

För anteckningar och registrerar affärstransaktionerna och därmed redovisar rörelsens ekonomiska händelser.

Bokslut, financial statement

Bokslut

Uppgör ett sanningsenligt bokslut för rörelsen samt att en revisor och/eller verksamhetsgranskare kontrollerar att uppgifterna är enligt god revisorssed.

Skattedeklaration

Skatteärende

Beräknar och registrerar rörelsens skatteuppgifter. Vi ger Er även konsultativ rådgivning samtidigt som våra effektiva processer ger betydliga kostnadsbesparingar.

momsredovsining, taxes

Momsredovisning

Momsredovisningen betecknar den periodiska redovisningen av mervärdesskatt och moms till skattemyndigheten av den som är momsskyldig.

Redovisningstjänster bild

Löneberäkning

Lönehanteringsexperterna sköter alla era lönerelaterade ärenden.

Konslutering

Konsultering

Vi underlättar och bidrar till kundföretagens tillväxt och framgång.

Fakturering

Ställer ut en faktura eller betalningskrav, till en privatperson, företag eller myndighet. Faktureringen kan ske antingen per post eller elektroniskt.

ombildning av bolagsform

Ombildning

Ombildning av bolagsform i mån om att styra verksamheten åt rätt håll.

Uppgör Accisanmälan

Accisansökan

Vi ansöker om återbäring av kundföretagets punktskatt på energiprodukter.

startup

Grundande

Grundar ditt företag och med över 50 års erfarenheter hjälper vi dig att hitta det bästa tillvägagångsättet.

reseräkning

Reseräkning

Reseräkningen kan leda till kostnadsbesparing för Er del.

uppgör privata skattedeklarationer

Privata deklarationer

Såsom vi uppgör företagets skattedeklarationer så uppgör vi även Era privata deklarationer.