Bokföring

För anteckningar och registrerar affärstransaktionerna och därmed redovisar rörelsens ekonomiska händelser.

Bokslut

Uppgör ett sanningsenligt bokslut för rörelsen samt att en revisor och/eller verksamhetsgranskare kontrollerar att uppgifterna är enligt god revisorssed.

Skatteärende

Beräknar och registrerar rörelsens skatteuppgifter. Vi ger Er även konsultativ rådgivning samtidigt som våra effektiva processer ger betydliga kostnadsbesparingar.

Momsredovisning

Momsredovisningen betecknar den periodiska redovisningen av mervärdesskatt och moms till skattemyndigheten av den som är momsskyldig.

Löneberäkning

Lönehanteringsexperterna sköter alla era lönerelaterade ärenden.

Konsultering

Vi underlättar och bidrar till kundföretagens tillväxt och framgång.

Fakturering

Ställer ut en faktura eller betalningskrav, till en privatperson, företag eller myndighet. Faktureringen kan ske antingen per post eller elektroniskt.

Accisansökan

Vi ansöker om återbäring av kundföretagets punktskatt på energiprodukter.

Ombildning

Ombildning av bolagsform.

Grundande

Grundar ditt företag och med över 40 års erfarenheter hjälper vi dig att hitta det bästa tillvägagångsättet.

Reseräkning

Reseräkningen kan leda till kostnadsbesparing för Er del.

Äktenskapsförord

Upprättar Ert äktenskapsförord vilket därefter skickas till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

Privata deklarationer

Såsom vi uppgör företagets skattedeklarationer så uppgör vi även Era privata deklarationer.

Kontakta Oss