Vi är en auktoriserad bokföringsbyrå för alla bolagsformer samt jord- och skogsbruk

Närpes Bokföringsbyrå grundades på 60-talet och ombildades till Aktiebolag den 5 maj 1978. Idag har byrån 8 anställda med ett kontor i Närpes centrum.

”En auktoriserad redovisningsbyrå är oberoende och har goda förutsättningar att sköta redovisningsuppdrag. Ekonomiadministrationsförbundet r.f. övervakar och granskar byråns verksamhet, kunnande, system och att ansvarsförsäkringen är tillräcklig."

Vi utför bokföringstjänster samt tillhandahåller företagsekonomisk rådgivning till våra kunder. Vi har kunder inom ett stort antal branscher och bolagsformer, såväl aktiebolag som enskilda firmor, handelsbolag och fastighetsförvaltande bolag samt både större och mindre företag inom jord- och skogsbruksförvaltningen.

Kontakta Oss